Advokáti proti totalitě

Partneři

"Líbila se nám myšlenka připomenout odvážné advokáty," uvedli partneři projektu 

Projekt Advokáti proti totalitě se mohl podařit zejména díky finanční podpoře našich partnerů a kolegů advokátů. Jejich pomoci, ať už měla jakoukoliv podobu, si Česká advokátní komora velmi váží. Z naší partnerské ankety se nyní dozvíte, jaké byly jejich motivy k  účasti
v tomto projektu a také na co se nejvíc po spuštění akce těší.


JUDr. Monika Novotná, advokátka, jednatelka Rödl & Partner, k.s. a Rödl & Partner Tax, k.s., členka představenstva ČAK 

Je to spojení více faktorů. Jedním z nich je, že tento projekt vnímám jako jednoznačnou ukázku pozitivní role advokáta při hledání spravedlnosti. Je za tím
i osobní zkušenost ze setkání s těmi advokáty, kteří se o obranu bezbranných proti totalitě zasloužili, ať je to Dr. Motejl, kterého projekt blíže představuje, nebo můj školitel Dr. Zdeněk Dítě, což byl obhájce členů hudební skupiny Plastic People.
A možná projekt také vnímám jako malou splátku dluhu vůči těm, od kterých jsem
se toho tolik naučila.

Všechny akce vypadají velmi zajímavě, nejvíc se asi těším na knížku – a doufám v její pokračování.


JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., AK Bříza Trubač

Přijde mi důležité připomínat advokáty, kteří se ani v době války nebo totality nezpronevěřili pravidlům profesní etiky a naopak za ně položili své kariérní vyhlídky
a někdy bohužel i život. V dnešní době si asi málokterý advokát dovede představit,
že by například jako Kamill Resler musel obhajovat nacistického pohlavára zodpovědného za smrt tisíců Čechoslováků a ještě by za to pak byl profesně dehonestován. Mezigenerační výměna by u advokátů neměla být jen o právu, nýbrž
i o etických pravidlech a schopnosti bránit se nátlaku veřejné moci.

Nejvíce se těším na připravovanou knihu, ve které si budu moci za dlouhých zimních večerů listovat a přemítat, zda bych já osobně měl odvahu zachovat se tak, jako naši profesní kolegové před desítkami let.


Mgr. Martin Flajšar, ředitel Útvaru produktového managementu pro korporátní a SME neživotní pojištění, Generali 

Oslovil nás princip, se kterým celý projekt pracuje – totiž důvěra. Považujeme
ji za mimořádně silné celospolečenské téma, které se netýká jen advokacie, ale zásadní roli hraje také v pojišťovnictví. Koneckonců Generali je také výhradním partnerem pro členy ČAK při poskytování pojištění profesní odpovědnosti. Důvěra zavazuje, důvěra ale také inspiruje. Souzníme se záměrem projektu, jsme hrdi
na jména právníků, která v jeho rámci představí. A zvlášť oceňujeme šíři a pestrost aktivit, s nímž projekt mezi veřejnost vstupuje. 

Osobně mám velká očekávání od knihy Advokáti pro totalitě. Jsem přesvědčený, že půjde o poutavé čtení tím spíše, že bude založené na historických faktech. A myslím, že si v dnešní době více než jindy uvědomujeme, jak důležitá práce s fakty je. Nejen
s těmi historickými. 


Ing. Petr Dvořák, MBA, generální ředitel České televize

Česká televize svým divákům pravidelně přináší skrze filmové, zpravodajské
i dokumentární formáty příběhy lidí, kteří nalezli odvahu a dokázali se postavit režimu. Obrana etických principů vycházejících ze základních lidských práv a svobod se mnohdy odehrávala na ulicích, ale nezřídka také v soudních síních. Letošní třicetileté výročí revolučního roku 1989 nabízí již poměrně značný odstup
pro potřebnou reflexi. Statečnost mnohých advokátů však i po třech dekádách vzbuzuje respekt a uznání. Uznání za to, že se nebáli postavit režimu a vést s ním jednotlivé soudní bitvy, které přispěly k vítězství dnešního demokratického uspořádání. Jsem rád, že Česká televize projekt Advokáti proti totalitě podporuje. 

Těší mě multimediální rozměr celého projektu a jsem velmi zvědavý na výstavu, která odhalí veřejnosti dosud nepublikované příběhy, soudní spisy a dokumenty. Česká televize totiž připravila k výročí roku 1989 rovněž výstavu, a to doposud nepublikovaných fotografií, které během revolučního roku pořizovali kameramani tehdejší Československé televize. Výstava Advokáti proti totalitě tak v podstatě rozšíří našimi fotografy zachycené pouliční dění o chod v soudních síních.


JUDr. Tomáš Sokol, advokát Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák, místopředseda ČAK 

Ne vše se advokátům jako profesní skupině v této zemi podařilo a daří.
Ale na obhajoby těch, kteří měli problémy s komunisty a jejich totalitou, minimálně od sedmdesátých let, a snad až na velmi vzácné výjimky, můžeme být jako stav doopravdy hrdí. Myslím, že i veřejnost, která vnímá advokáty často jen jako obhájce
či zástupce těch, kteří jí jsou momentálně nepříjemní, by si měla uvědomit, že ať už advokát hájí či zastupuje kohokoliv, vždy především hájí spravedlivý proces. A na ten má právo každý. Je úplně jedno, zda je klient bídákem před Bohem anebo jen v očích zdivočelého totalitního systému, případně v očích zdivočelé veřejnosti, důvěrně zvané lůza. Zejména když platí, že pravého bídáka od toho, z koho bídáka udělaly buď totalita nebo lůza, lze někdy rozlišit jen s větším či menším časovým odstupem.
Z čehož plyne mé přesvědčení, že by se mělo občas připomenout, že tu někdo jako obhájci těch, před kterými často i jejich známí přecházeli na protější chodník, byli.
Že je hájili, zastupovali a dělali svoji práci. A to v podmínkách, když to občas ti, kdo zrovna měli veřejné mínění na povel, považovali za vlastizradu nebo podobnou hanebnost. 

Těším se na spoustu věcí. Ale pokud se ptáte v souvislosti se zmíněnou akcí, tak ani tak nejde o to, na co se těším, ale v co doufám. Doufám totiž, že si díky této akci alespoň někdo připomene ty kolegy, kteří to namnoze měli hodně těžké jen proto,
že dělali svoje povolání a snad i dokonce proto, že ho dělali dobře. Některým už jsme stihli poděkovat a ocenit je, u některých jsme to nestihli, tak alespoň touhle akcí.


JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát a nezávislý rozhodce

Především se mi velmi líbila myšlenka, že si připomeneme řadu kolegů, kteří se – různým způsobem – postavili jako advokáti do situace, která byla pro ně osobně velmi riziková, nepohodlná a nepříjemná. A v řadě případů za to nesli následky, které si dnes jen těžko představujeme. Chci si myslet, že jejich příběh bude inspirovat další generace advokátů a kdyby se to podařilo alespoň trochu, budu to považovat
za úspěch. Proto jsem projekt podpořil.

Na rozdíl od některých médií, které zajímá hlavně skleněné oko K. H. Franka, hlavně doufám, že se o advokátech, o nichž celý projekt vlastně je, dozvím něco více.
Jsou to velmi silné příběhy.


Dr. Erwin Hanslik, MRICS, ředitel AK Taylor Wessing Česká republika


Chtěli jsme nejen podpořit význam čestnosti a statečnosti advokátů v minulosti, ale také trochu vlastně potvrdit i za naši advokátní kancelář, že za těmito hodnotami
si stále stojíme i dnes. Že jejich vzor je i nadále velmi potřebný. Protože respekt
k těmto hrdinům v minulosti je respektem i k naší budoucnosti.

Osobně se těším na reprezentativní knihu vzpomínek a rozhovorů, jakož
i na související odbornou konferenci, které bychom se určitě chtěli zúčastnit. 


Mgr. Jitka Chizzola, generální ředitelka D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

Projekt Advokáti proti totalitě má poukázat na činnost advokátů, kteří se odmítali podřizovat požadavkům tehdejšího komunistického režimu. S vědomím, že jejich činnost může mít negativní dopady nejen na ně samotné, ale také na jejich rodiny,
se nebáli bojovat za spravedlnost. A právě boj za spravedlnost je to, z čeho vychází
i naše filozofie. Proto všechno jsme rádi, že D.A.S. může na projektu Advokáti proti totalitě participovat a společně si tak připomenout hodnoty Sametové revoluce
a s ní spojené události české advokacie. 

Těšit se můžeme na příběhy, knihy, fotografie a setkání s lidmi, kteří byli stateční
a stavěli se veřejně proti totalitě. Já jsem měla to štěstí, že jsem celý týden strávila služebně v Praze, a sametovou revoluci jsem prožila na vlastní kůži. Jsou to zážitky,
na které se nezapomíná. 

 

Mgr. Tereza Poláková, jednatelka WI-ASS ČR

Společnost WI-ASS ČR, člen RENOMIA GROUP, je dlouholetým partnerem České advokátní komory v oblasti pojištění, proto možnost stát se partnerem projektu Advokáti proti totalitě je pro nás především příležitostí, jak vyjádřit dlouhodobé souznění s problematikou advokacie. Vnímáme, že je důležité podpořit poselství tohoto projektu. Řada soudních procesů v dobách, kdy moc měnila spravedlnost
ve svůj propagandistický prospěch, zasáhla celé rodiny. A to nejen obviněných,
ale i advokátů, kteří prokázali statečnost a neústupnost z profesních i lidskoprávních principů. To jsou hodnoty, které z nás dělají partnery, se kterými se ztotožňujeme. 

Velmi se těším na samotnou výstavu v Galerii 17. listopadu. Tento prostor má pro mě magickou atmosféru, je to místo, kterým opravdu kráčely dějiny. Propojení adresy Kaňkova paláce s projektem Advokáti proti totalitě je krásným počinem ČAK. Oceňuji, že interaktivní výstava bude zpřístupněna veřejnosti zdarma, protože v místě revolučních událostí můžeme lépe vnímat, jak náročné je ochránit práva a jak důležitá je nezávislost advokacie. 


JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., Advokátní kancelář JUDr. Lenky Vidovičové 

Motivací byla hlavně má osobní zkušenost s totalitou. Vyrůstala jsem v ní, byla součástí mého života. Dobře si pamatuji všechny projevy nesvobody, například to,
že doma se mluvilo jinak než na veřejnosti. Strach a nezdravé potlačování svobodných projevů měl zakódován ve svém chování každý, kdo tu chtěl žít, studovat a pracovat. Pro advokáta jsou demokracie, svobodný projev vůle, respekt k zákonům, právům a povinnostem i služba klientovi, včetně dodržování mlčenlivosti, nezbytné. Dnes si už ani neumíme představit, že bychom tato základní pravidla neměli zcela samozřejmě při výkonu svého povolání používat. A přece, totalitní systém vlády moci a práva jejich zachování ztěžoval, někdy vylučoval. Podle mého názoru si všichni, kdo si zachovali čistý štít při výkonu povolání, zasluhují úctu a respekt. Zejména ti, kteří stáli tzv. na hraně a museli čelit přímým útokům na advokátní čest. Chci se dozvědět více o konkrétních advokátech a poznat jejich osudy, protože i v časech svobodných mohou být inspirací a vzorem. 

Těším se na připravovanou výstavu a knihu, možná i na osobní setkání
s některými advokáty, kteří se museli potýkat s nástrahami totalitní moci, 
a přece se nezpronevěřili zásadám advokátní etiky. 

 

Karel Muzikář, řídící partner advokátní kanceláře Skils

Projekt připomíná a objevuje příběhy osobností, jejichž životní přesvědčení by nám všem mělo být vzorem. Vlastnostmi, jakými jsou morálka, osobní statečnost
a profesní čest bychom se měli inspirovat v jakékoli době, dnešek nevyjímaje.

Oceňuji, že všechny příběhy spojuje právě advokacie, profese, kterou miluji a které
se věnuji celý dospělý život. Proto jsem se o podpoře projektu Advokáti proti totalitě ani chvilku nerozmýšlel. Všechny osobnosti, které projekt představí, si zaslouží náš respekt a úctu, ale jednu osobnost bych za sebe rád zmínil zvláště, a to JUDr. Jána Čarnogurského. Jeho odvaha, víra a vůle mě oslovily již v době před Sametovou revolucí a jsem rád, že jsem ho mohl poznat osobně.

Těším se na všechny akce, ale zejména na výstavu a knihu. Největší radost by mi udělalo, kdyby se příběhy statečných kolegů dostaly k co nejvíce lidem. Paměť slábne, ale zapomínat nesmíme. To platí dnes více než jindy, neboť mám stále častěji pocit,
že svoboda říkat nahlas pravdu se některým nelíbí a činí se, aby nám tuto svobodu,
v minulosti těžce vydobytou, mimo jiné i osobnostmi, které projekt připomíná, zase vzali. 


Petr Manda, výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB

Letos si připomínáme 30 let od listopadu 1989, což pro banku i naše klienty představuje především společně prožitých třicet let svobody v podnikání. U příležitosti této významné události sami pořádáme řadu interních i externích aktivit. S Českou advokátní kanceláří se potkáváme na společných hodnotách, jakými jsou transparentnost, rozvoj bezpečného podnikatelského prostředí, budování důvěry klientů i obecně budování důvěry ve společnosti nebo zvyšování právní či finanční gramotnosti. Proto nám i partnerství na projektu Advokáti proti totalitě dává velký smysl.

Zajímavých aktivit v rámci projektu proběhne hodně, je proto těžké vybrat jen jednu. Věříme, že svou aktivitu si vybere každý z nás, ať už půjde o výstavu, odbornou konferenci nebo diskuzní fórum. Těšíme se na všechny!