Advokáti proti totalitě

Vítejte na stránkách České advokátní komory, věnovaných pohnutým osudům těch advokátů, kteří se v nedávné historii naší země postavili totalitním režimům. Odhodlaně bojovali a přispěli svým dílem ke svobodě naší společnosti. V době, kdy slavíme důležité výročí naší obnovené demokracie, je čas si jejich osudy připomenout.

Slovo úvodem

Různá období, různé, byť podobné, totalitní systémy, avšak povětšinou velmi obdobné osudy těch, kteří se s totalitní mocí nesmířili a vůči ní aktivně vystupovali či přímo proti ní bojovali. Skutečnost, že tak činili advokáti, je o to cennější, neboť jako osoby znalé práva dobře věděli, jaké „právní“ mechanismy mocenský aparát konstituoval a jak krutě až obludně je dokáže využívat.

Autorům této publikace patří dík, že strastiplné a přímo drastické životní příběhy, ať již advokátů známých, méně známých či dosud neznámých, předkládají čtenářům právě dnes, tj. u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a v předvečer 30. výročí svobodné a (dosud) nezávislé advokacie. Ono okřídlené „neznáš-li svou minulost, jsi odsouzen prožít si ji znovu“, platí a platit bude. Tím spíš to pak platí pro stavy, jež by v civilizované společnosti měly být součástí její elity, o to více pro právníky, kteří by dnes a denně měli jednat v intencích principů právního státu, prosazovat a chránit nezávislost justice a v té souvislosti nezávislý a svobodný výkon advokacie, ať již se to dnes málo poučené laické veřejnosti momentálně líbí nebo ne. Pokud to někomu zní jako „poplašná“ výzva, je na místě připomenout, že transparentního procesu denacifikace se veřejnost dočkala, k dekomunizaci zřejmě dojde jen v tom kterém individuálním případě až v rámci soudného dne.

Jsem hrdý na kolegy, kteří se nikdy svému přesvědčení a advokátnímu slibu nezpronevěřili. Jsem pyšný na to, že jsem měl to štěstí být přítelem jednoho z nich – Otakara Motejla. Fakt, že si tento velikán, jenž z pozice advokáta nastoupil na post ministra spravedlnosti a následně se stal prvním veřejným ochráncem práv, nechal na náhrobku vytesat prosté „Otakar Motejl – obhájce“, je natolik symbolický, že ve své podstatě je onen odkaz sám o sobě významnější, než celé mé úvodní slovo.

Vladimír Jirousek - podpis
JUDr. Vladimír Jirousek
expředseda České advokátní komory

JUDr. Vladimír Jirousek